Scroll to top
default-banner
Terug naar overzicht
Home > Regenwater recupereren > Toebehoren > Rustige toevoer

Rustige toevoer (96300)

Rustige toevoer De 3P rustige toevoer zorgt ervoor dat het regenwater vanaf de filter rustig de tank inloopt. Daarmee wordt voorkomen dat de sedimentlaag die op de bodem ligt opwervelt. Bovendien wordt er via de rustige toevoer extra zuurstof aan het regenwater toegevoegd, waardoor organische stoffen biologisch worden afgebroken. In combinatie met een overloopsifon en drijvende aanzuigslang bereikt u optimale waterkwaliteit.